About S*Älvdansens

The Swedish cattery of S*Älvdansens was registered in FIFe in March 1998. It´s a small-scale cattery with one or two litters a year, and all the cats live with us as members of the family. They are indoor cats but have access to a catrun. Geographically we are found outside the city of Borås in the south of Sweden. The kittens that are born here are used to a lot of handling and other cats in different ages.

All our breeding cats are hcm-normal, and GSDIV & PK-def negative.

We do NOT rehome cats that are no longer used for breeding!

Who am I? I was born in the mid-sixties and by profession I´m a teacher of languages. Animals have always been very important to me, and I grew up with horses, dogs and birds. The first cat of my own was acquired later in life, and the first NFO was IC Sjövikens Gunde. He left us 2009 at the age of 13.

The name Älvdansens -the dance of the elves- refers to the mist that is sometimes seen at dawn, especially in forests where it seems to come right out of the ground, and that people earlier believed to be dancing elves. In such a scenery you could expect a Forest Cat to turn up!

An "älvdans" also means a circle of darker grass or mushrooms that can be found on lawns and pastures. Tradition says that a spell will be cast on anybody who enters such a circle. And who´s not enchanted by this wonderful breed?Info om S*Älvdansens

Katteriet S*Älvdansens registrerades i SVERAK/FIFe i mars 1998. Det är en uppfödning i liten skala, med en till två kullar om året, och katterna lever som familjemedlemmar. De är självklart innekatter, men har tillgång till innätad kattgård. Geografiskt finns vi utanför Borås i Västra Götaland. Kattungarna som föds här är mycket hanterade och vana vid andra katter i olika åldrar.

Alla våra katter som används i avel är hcm-normala, och GSDIV & PK-def negativa.
*Läs mer om hälsoprogram för Norsk skogkatt här* .

Katter som inte längre används i avel omplaceras inte, och därför består katteriet till stor del av äldre katter!

Vem är jag? Född i mitten av 60-talet, och språklärare till yrket. Djur har alltid varit viktiga i mitt liv, och jag har vuxit upp med hästar, hundar och fåglar. Egna katter blev det först senare i livet, och den första Norska skogkatten blev IC Sjövikens Gunde, som tyvärr lämnade oss hösten 2009, 13 år gammal.

Namnet Älvdansens syftar på den speciella gryningsdimma man ibland kan se och som tycks stiga direkt upp ur jorden. Förr trodde folk att det var dansande älvor man såg.

Älvdans betyder också cirkel av mörkare gräs eller en ring av svampar på gräsmattan. Det sas att den som steg in i en sådan ring blev förtrollad. Och vem blir inte trollbunden av denna sagolika kattras?