S*Älvdansens FenjaFenja and her siblings were the first kittens to be born in the cattery after four years without breeding, and of course I wanted to keep a girl as representative of yet another generation. She is a promising female with the same lovely temper as her older relatives!Fenja och hennes syskon var de första som föddes i katteriet efter en paus på fyra år, och självklart ville jag behålla en hona som representant för ytterligare en generation. Hon är en lovande hona med samma underbara temperament som sina äldre släktingar!Fenja 8 months:Fenja 12 weeks: