PR S*Älvdansens KasperKasper, mostly known as Nisse, was kept in the cattery thanks to his incredible temper and the emotional ties between him and my youngest daughter -we didn´t even have a female for him...
Owner: Anna SkeppstedtKasper, mest känd som Nisse, stannade här på grund av sitt otroliga temperament och min yngsta dotters djupa förälskelse i honom -vi hade inte ens en hona till honom!
Ägare:Anna SkeppstedtKasper 7 years:

Kasper one year:
Kasper four months:
Kasper, midsummer kitten: