No planned litters at the moment!Our kittens are ready to leave home at the earliest at 12 weeks of age.Then they are:

 • Fully vaccinated against catpest and cat flu
 • Regularally dewormed
 • Provided with a fresh health certificate
 • Registered in SVERAK (FIFe)
 • Breeder-insured against hidden-faults
 • ♥ Raised with lots of love ♥

Please note: All kittens are picked up personally -we don´t ship kittens without an escort!
This goes both for exports and kittens sold within Sweden.


Interested in a kitten from us?

Feel free to contact me:

By E-mail

By phone: (+46) 0736 108415

¡Se habla español!
Våra kattungar är redo att flytta tidigast vid tolv veckors ålder.Då är de:

 • Fullvaccinerade mot kattpest och kattsnuva
 • Regelbundet avmaskade
 • Veterinärbesiktigade
 • Registrerade med stamtavla från SVERAK
 • Dolda-felförsäkrade i tre år
 • ♥ Uppfödda med mycket kärlek ♥
 • Dessutom ingår livstids support från uppfödaren i den mån man önskar!
  Självklart har de också med sig kattungepaket, foton från uppväxten m m

Observera att inga kattungar säljs direkt via internet,
men ett mail är en bra första kontakt. Alla kattungar hämtas/överlämnas personligen -både inom och utom landet!


Intresserad av en kattunge från oss?

Välkomna att kontakta mig:

E-mail:

Telefon: 0736 108415