IC S*Restless Inverted Top Hat "THeo"Top Hat is our new male that hopefully will have a few litters here in the future. Apart from representing new lines for the cattery he also
brings back some of my old cats further back in his pedigree! He is a guy with a wonderful look and a great personality.
Breeder: Ulrica WilderängTop Hat är vår nya hane som förhoppningsvis kommer att få några kullar här i framtiden. Förutom att han representerar nya linjer för katteriet, har han också flera av mina gamla katter längre bak i leden! En kille med en för mig helt underbar look, och en stor personlighet.
Uppfödare: Ulrica Wilderäng

Top Hat one year:Top Hat 5,5 months:Top Hat 5 monthsTop Hat 5 months

Top Hat 13 weeks:Top Hat 13 weeks

Top Hat 13 weeks